Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20200810

Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna

Data: 10.08.2020 - 30.09.2020
Organizator: POB qLife, POB BioS
Witryna internetowa wydarzenia: https://bios.id.uj.edu.pl
Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna

POB BioS oraz POB qLife ogłaszają konkurs „Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna" na finansowanie interdyscyplinarnych zespołowych badań naukowych.

Szanowni Państwo,    
W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Biologia strukturalna i translacyjna – BioS”, ogłaszają Konkurs, którego celem jest finansowanie interdyscyplinarnych zespołowych badań naukowych realizowanych w formie projektów w ramach tematyki badawczej POB BioS i POB qLife. 
 
Zespół badawczy ubiegający się o finansowanie badań interdyscyplinarnych musi składać się z minimum dwóch pracowników, posiadających co najmniej stopień doktora oraz dorobek w postaci minimum 3 publikacji w obiegu międzynarodowym. W zespole badawczym musi znaleźć się co najmniej jeden pracownik jednostki wchodzącej w skład POB BioS oraz co najmniej jeden pracownik jednostki wchodzącej w skład POB qLife. W imieniu wnioskodawcy w procedurze konkursowej występuje Lider zespołu badawczego. 
 
Opis zgłaszanego projektu musi zawierać:  
  1. wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu badawczego (cel badawczy może, ale nie musi być powiązany z dotychczas prowadzonymi badaniami zespołu badawczego), 
  2. informacje, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu, 
  3. opis dotychczas uzyskanych wyników (uzasadniający kontynuowanie badań nad wybranym tematem) lub naukowych przesłanek uzasadniających podjęcie nowego tematu badań, 
  4. zwięzły opis planowanych badań wraz z kosztorysem.
W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 24 miesiące. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu to 100 000 tys. zł.   
 
Oceny formalnej zgłoszonych projektów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Zespołów Sterujących POB BioS i POB qLife (po 1 z każdego POB) oraz Koordynatorzy obu POB-ów. Natomiast oceny merytorycznej zgłoszonych projektów dokonywać będą recenzenci zewnętrzni.  
 
Nabór wniosków będzie prowadzony do 30 września 2020 roku. Rozstrzygnięcie wyników naboru nastąpi do 1 grudnia 2020 roku.   
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą aplikacji konkursowej pod adresem: https://qlife.cm-uj.krakow.pl/system/index.php/Login

 

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu