Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

DZIAŁANIA POB BioS

I. Działania służące podniesieniu jakości badań w zakresie biologii strukturalnej i translacyjnej, badań „omicznych”, bioinformatyki, biologii komórki, biologii patogenów oraz biologii ewolucyjnej i bioróżnorodności

Cele:

  • Otwarcie na współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie biologii strukturalnej, badań „omicznych”, bioinformatyki, biologii komórki, biologii patogenów, biologii ewolucyjnej i bioróżnorodności. 
  • Podniesienie kwalifikacji kadry naukowej.
  • Podniesienie jakości i siły oddziaływania publikowanych artykułów naukowych. 
  • Wzmocnienie współpracy w ramach lokalnej społeczności naukowej. 

II. Działania służące wzmocnieniu współpracy z sektorem przemysłowym life science

Cele:

  • Rozwój badań naukowych o potencjale wdrożeniowym. 
  • Podniesienie kwalifikacji pracowników i doktorantów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.