Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

DZIAŁANIA POB BioS

Cele:

  • Otwarcie na współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie biologii strukturalnej, badań „omicznych”, bioinformatyki, biologii komórki, biologii patogenów, biologii ewolucyjnej i bioróżnorodności. 
  • Podniesienie kwalifikacji kadry naukowej.
  • Podniesienie jakości i siły oddziaływania publikowanych artykułów naukowych. 
  • Wzmocnienie współpracy w ramach lokalnej społeczności naukowej. 

Cele:

  • Rozwój badań naukowych o potencjale wdrożeniowym. 
  • Podniesienie kwalifikacji pracowników i doktorantów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.