Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Logo POB Bios w kolorach niebiesko-kolarowych

 

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapowiedź nowego konkursu dla studentów

Zapowiedź nowego konkursu dla studentów

​W pierwszej połowie listopada w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB PioS) zostanie ogłoszony konkurs na Studenckie Minigranty Badawcze.

Celem konkursu jest stworzenie warunków do rozwoju utalentowanym studentom, poprzez możliwość realizacji własnego miniprojektu naukowego. 
Do konkursu może przystąpić zespół składający się z co najmniej dwóch studentów studiów II stopnia lub 4 i 5 piątego roku jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy wspólnie przygotowują wniosek o finansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu na minigrant i którzy będą realizować badania w co najmniej dwóch jednostkach POB BioS. 

Zgłoszony projekt nie może być częścią innego projektu badawczego, w szczególności finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), czy też programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), będącego w fazie zgłoszenia lub już prowadzonego w jakiejkolwiek jednostce POB BioS. 

Całkowita kwota przeznaczona na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10 000 PLN. Badania objęte finansowaniem powinny być zakończone do 30 czerwca 2021 roku.

Regulamin konkursu jest dostępny poniżej. Uwaga! Data składania aplikacji umieszczona w regulaminie jest nieaktualna.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu Studenckie Minigranty Badawcze