Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Podsumowanie Studenckiej Konferencji POB BioS

Podsumowanie Studenckiej Konferencji POB BioS

Studencka Konferencja POB BioS, zorganizowana w celu podsumowania pierwszej edycji konkursu na Studenckie Minigranty Badawcze, odbyła się 25 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym.

W konferencji udział wzięło blisko 50 osób. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji minigrantów zaprezentowało 18 zespołów studenckich.  

Po wystąpieniach zespołów odbyło się głosowanie publiczności oraz uczestników na najlepsze prezentacje. 

W wyniku głosowania I miejsce przyznane zostało prezentacji pt.: 

  • „Ocena wpływu diety ketogenicznej na przebieg ciąży oraz skład biochemiczny formacji hipokampa u ciężarnych samic szczurów” autorstwa Zuzanny Rauk (kierunek Neurobiologia, studia II stopnia, Wydział Biologii UJ) i Piotra Szulca (kierunek Bioinformatyka, studia II stopnia, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ). 

Wyróżnienie otrzymała prezentacja pt.: 

  • „Opracowanie metody indukcji sulfhemoglobinemii w funkcjonalnych ludzkich erytrocytach i analiza struktury molekularnej układu porfirynowego wewnątrz „zielonych erytrocytów”, której autorami byli Tetiana Stepanenko (kierunek Chemia Medyczna, studia II stopnia, Wydział Chemii UJ) i Artur Czajkowski (kierunek Biochemia, studia II stopnia, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) 

oraz 

  • „Wpływ cyjanofagów na interakcję pomiędzy gatunkami cyjanobakterii tworzącymi zakwity: Microcystis aeruginosa i Aphanizomenon flos-aquae” autorstwa Antonii Łobodzińskiej (kierunek Biochemia, studia II stopnia, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ ł) i Marty Bernasińskiej (kierunek Biologia, studia II stopnia, Wydział Biologii UJ).

Tematy wszystkich wystąpień zostały zebrane w Książce Streszczeń dostępnej poniżej, w części PLIKI DO POBRANIA. Więcej informacji o I edycji konferencji jest dostępnych TUTAJ.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim grupom. Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział. 

Organizator konferencji 
Koło Naukowe Studentów Biochemii N.zyme

Pliki do pobrania
pdf
Książka Streszczeń