Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Logo Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości (IDUB)
 
Logo POB Bios w kolorach niebiesko-kolarowych
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZESPOŁY

ZESPÓŁ STERUJĄCY

W skład Zespołu Sterującego wchodzi 10 osób (członkowie i ich zastępcy) reprezentujących Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”: 

 • z WBBiB: prof. dr hab. Artur Osyczka (członek) ; prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma (zastępca)
  z WB: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz (członek); prof. dr hab. Wiesław Babik (zastępca)
  z MCB: dr Danuta Earnshaw (członek), prof. UJ; prof. dr hab. inż Paweł Łabaj (zastepca)
  z JCET: prof. dr hab. Stefan Chłopicki (członek); dr hab. Katarzyna Marzec (zastępca)
  z NCPS Solaris: prof. dr hab. Marek Stankiewicz (członek); dr Tomasz Wróbel (zastępca)

KIEROWNICTWO

 • Przewodniczący ZS – prof. dr hab. Artur Osyczka
 • Koordynator POB BioS – prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
 • Z-ca Koordynatora POB BioS – dr hab. Andrzej Górecki

ZESPÓŁ WYKONAWCZY

Do realizacji poszczególnych działań podejmowanych w ramach POB BioS powołany został Zespół Wykonawczy złożony z czterech sekcji. 

SEKCJA 1
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr Sebastian Glatt (MCB)
 • dr Patrycja Kaczara (JCET).
 • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, prof. UJ (WBBiB)
 • mgr inż. Karolina Kosowska (NCPS Solaris) 
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (WB).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków składanych w konkursach Otwarta Nauka w BioS, wniosków o przyznanie nagród.

SEKCJA 2
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr hab. Benedykt Władyka (WBBiB) – przewodniczący 
 • mgr Norhane Abbassi (MCB) 
 • mgr Emilia Król (NCPS Solaris)
 • dr inż. Bartosz Proniewski (JCET)
 • dr hab. Wacław Tworzydło (WB)
 • mgr Elżbieta Wątor (MCB).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków o dofinansowanie organizacji konferencji (pracowniczych i studenckich) oraz Studenckich Minigrantów Badawczych.

SEKCJA 3
W skład sekcji wchodzą: 

 • dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ (WBBiB) – przewodniczący 
 • dr Przemysław Grudnik (MCB)
 • dr hab. Agieszka Rak, prof UJ (WB)
 • dr inż. Joanna Sławek (NCPS Solaris)
 • dr Marta Stojak (JCET).

Do zadań sekcji należy m.in. ocena wniosków o dofinansowanie wyjazdów na konferencje i szkolenia.

SEKCJA 4 
W skład sekcji wchodzą: 

 • mgr Maciej Czarnik (JCET) – przewodniczący
 • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ (WBBiB)
 • dr Rafał Mostowy (MCB)
 • dr Kaja Rola (WB)
 • dr inż. Joanna Sławek (NCPS Solaris)

Do zadań sekcji należy organizacja konkursów na projekty badawcze: indywidualne, interdyscyplinarne oraz „między-POBowe”.