Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

 

Logo - Research University Excellence Initiative (RUEI)
 
Logo of PRE BioS

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Studencka konferencja BioS

Studencka konferencja BioS

Koło Naukowe Studentów Biochemii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ „N.zyme” zaprasza do udziału w Studenckiej Konferencji BioS, która odbędzie się 25 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym.

Przebieg konferencji

Studencka Konferencja BioS stanowi podsumowanie konkursu Studenckie Minigranty Badawcze zorganizowanego przez POB BioS. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w utworzonym w tym celu zespole. 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów Wydziału Biologii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, w szczególności zaś laureatów wyżej wymienionego konkursu.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki uzyskane w trakcie realizacji minigrantów badawczych.

Harmonogram konferencji dostępny jest poniżej w formie pliku pdf (zob. Pliki do pobrania). Osoby, które wysłały formularze zgłoszeniowe zostaną dodane do zespołu Teams, w ramach którego odbędzie się konferencja. Jeśli któryś z uczestników nie zostanie dodany do 24 czerwca 2021 r. do godziny 18.00, uprzejmie prosimy o kontakt (konferencja.smb-pob-bios@uj.edu.pl). 

Dla uczestników

Uczestnicy Konferencji dzielą się na biernych i czynnych.

Uczestnicy bierni są zobowiązani do indywidualnego wypełnienia oraz przesłania skanu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dnia 16 czerwca 2021 roku do północy na adres konferencja.smb-pob-bios@uj.edu.pl lub dostarczenia go w oryginale do Sekretariatu ds. Studenckich WBBiB. Formularz należy wypełnić elektronicznie, wydrukować oraz podpisać.

Uczestnicy czynni Konferencji zobowiązani są do grupowego przesłania abstraktu oraz formularza zgłoszeniowego, sporządzonych według zamieszczonych poniżej wzorów (zob. Pliki do pobrania) w terminie do 19 czerwca 2021 do północy. Abstrakty wypełnione elektronicznie w formacie docx należy przesłać drogą mailową na adres konferencja.smb-pob-bios@uj.edu.pl. Formularz należy wypełnić elektronicznie, wydrukować oraz podpisać. Skan formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres konferencja.smb-pob-bios@uj.edu.pl lub dostarczyć w oryginale do Sekretariatu ds. Studenckich WBBiB.

Skład komitetu Naukowego

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą:

  • dr hab. Joanna Kapusta (Dziekan ds. dydaktyki Wydziału Biologii)
  • dr hab. Marta Michalik (Dziekan ds. dydaktyki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
  • dr hab. Wacław Tworzydło (Wydział Biologii)
  • dr inż. Bartosz Proniewski (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków)
  • dr hab. Benedykt Władyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
Download files
pdf
Harmonogram konferencji, wersja zmodyfikowana (pdf)
pdf
Regulamin konferencji (pdf)
docx
Wzór abstraktu (docx)
docx
Formularz uczestnictwa czynnego (docx)
docx
Formularz uczestnictwa biernego (docx)