Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20201101

Minigranty

Data: 01.11.2020 - 30.11.2020
Organizator: POB BioS
Minigranty

POB BioS ogłasza konkurs na indywidulane minigranty dla naukowców. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2020 r.

Opis: Celem konkursu jest finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach tematyki poszczególnych domen badawczych POB BioS przez osoby zatrudnione w Uniwersytecie Jagiellońskim posiadające co najmniej stopień doktora. Maksymalna kwota finansowania dla indywidualnych projektów badawczych to 30.000 PLN, a maksymalny czas realizacji projektu to 18 miesięcy.

Adres strony, na której można złożyć wniosek, dostępny jest po zalogowaniu poświadczeniami UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=1c107fcc-4b88-4c8f-9db7-4c983d72b6c5

Do kogo skierowany jest konkurs: Osoba zatrudniona w UJ posiadająca co najmniej stopień doktora.

Termin przyjmowania wniosków: 1 listopada 2020 r. – 30 listopada 2020 r.

UWAGA: Przed rozpoczęciem składania wniosku wymagane jest uzupełnienie formularza dodatkowego. Ze względu na konieczność przejścia na nowy system składania wniosków konkursowych w ramach ID.UJ, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, która w 4 krokach pokazuję, jak uniknąć podstawowych błędów podczas składania wniosku. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie możliwości formalnych rozliczenia minigrantów, uzyskanych w ramach aktualnie otwartego konkursu w BioS informujemy, że osoby zatrudnione w całości z projektów badawczych mogą również aplikować o te granty, a następnie rozliczać je publikacjami za min. 140 pkt, pod warunkiem, że budżet przeznaczony na badania, którego efektem będzie przedstawiona w rozliczeniu publikacja zostanie w całości pokryty z minigrantu POB BiOS (do 30 tys. zł). W podziękowaniach przedstawionej do rozliczenia publikacji można dodatkowo podać informację o zatrudnieniu autora publikacji w (innym) projekcie badawczym.

W razie wątpliwości lub pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt: pob-bios@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
Regulamin konkursu