Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Logo Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości (IDUB)
 
Logo POB Bios w kolorach niebiesko-kolarowych
 

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu na Studenckie Minigranty Badawcze

Wyniki konkursu na Studenckie Minigranty Badawcze

Komisja rozstrzygnęła konkurs ogłoszony 1 listopada, w którym Zespoły składające się ze dwóch lub trzech studentów studiów magisterskich prowadzonych w UJ mogły się ubiegać o dofinansowanie na przeprowadzenie własnych badań.

Szanowani Państwo,

15 grudnia Komisja oceniająca wyłoniła laureatów I edycji konkursu w ramach Studenckich Minigrantów Badawczych. Dofinasowanie uzyskało 18 wniosków na łączną kwotę 177 323,55 zł. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

 1. Aleksandra Bienia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Model 3D do badań in vitro biologii nowotworu trzustki – analiza mikrośrodowiska w kontekście macierzy zewnątrzkomórkowej, 10 000,00 zł
 2. Artur Blat (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii/Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ), Strukturalna charakterystyka oddziaływań pomiędzy Pex7 i jego ko-receptorem Pex5 zaangażowanymi w biogenezę glikosomów Trypanosoma brucei na drodze angażującej peptyd sygnalny kierującym białka do peroksysomów typu 2 (PTS2), 10 000,00 PLN
 3. Magdalena Dołęga (Wydział Biologii), Ocena właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) w modelu in vitro ludzkiego czerniaka z różnych etapów progresji oraz analiza zmian glikozylacji w warunkach stresu oksydacyjnego. 10 000,00 zł
 4. Gabriela Dziurman  (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Metabolizm komórek raka piersi o różnym potencjale migracyjnym, 10 000,00 zł
 5. Małgorzata Honc (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii/Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ), Porównanie interaktomów białek z rodziny Sap, 10 000,00 zł
 6. Antonia Łobodzińska  (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Wpływ cyjanofagów na interakcję pomiędzy dwoma gatunkami cyjanobakterii tworzącymi zakwity: Microcystis aeruginosa i Aphanizomenon flos-aquae, 10 000,00 zł
 7. Urszula Kałucka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Wpływ karbamylacji na aktywność enzymatyczną neprylizyny, 10 000,00 zł
 8. Szymon Kantor (Wydział Biologii), Ilościowe pomiary stężenia tlenku azotu w tkance mózgowej szczura w homocysteinowym modelu epilepsji, 9 500,00 zł
 9. Mateusz Majerek  (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Wpływ polimorfizmu Cys23Ser w obszarze genu kodującego receptor serotoninowy 5-HT2C na homomeryzację receptora oraz oddziaływanie z lekami o działaniu antypsychotycznym w modelu in vitro, 10 000,00 zł
 10. Joanna  Matuszyk (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Percepcja plastiku jednokrotnego użytku przez baristów oraz klientów kawiarni segmentu speciality w dobie pandemii COVID-19, 7 782,25 zł
 11. Katarzyna Potera (Wydział Biologii), Ewolucyjny kompromis pomiędzy stabilnością i aktywnością drożdżowego enzymu Ura3, 10 000,00 zł
 12. Zuzanna Rauk (Wydział Biologii), Ocena wpływu diety ketogenicznej na przebieg ciąży oraz skład biochemiczny formacji hipokampa u ciężarnych samic szczurów, 10 000,00 zł
 13. Tatiana Stepanenko (Wydział Chemii/JCET), Opracowanie metody indukcji sulfhemoglobinemii w funkcjonalnych, ludzkich erytrocytach i analiza struktury molekularnej układu porfirynowego wewnątrz „zielonych erytrocytów”, 9 850,00 zł
 14. Małgorzata Śliż (Wydział Biologii), Izolacja i identyfikacja antybiotykoopornych bakterii z rodzaju Staphylococcus z piór dziko żyjących ptaków, 10 000,00 zł
 15. Jakub Wadas (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Charakterystyka roli m6A metylacji RNA wirusa HIV w latencji i reaktywacji z latencji, 10 000,00 zł
 16. Dawid Warmus (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Czy kinaza RIPK4 reguluje aktywność genu Amhr2? 10 000,00 zł
 17. Magdalena Wilczak (Wydział Biologii), Optymalizacja metody przygotowania próbek do analiz metodą tandemowej spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową (LC-MS/MS) w celu zmniejszenia ilości materiału potrzebnego do identyfikacji białek obecnych w cargo ektosomów, 10 000,00 zł
 18. Kamila Wójcik (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Identyfikacja kwasu indolilo-3-octowego i ocena wpływu wybranych czynników na jego produkcję przez oporny na rtęć endosymbiont roślinny Pseudomonas putida, 10 000,00 zł